image

We leven in een uitdagende, maar ook tegenstrijdige tijd. Ons leven lijkt ogenschijnlijk maakbaar, keuzevrijheid is er alom en het geluk lijkt binnen handbereik te liggen. Maar waarom voelen veel mensen zich dan toch eenzaam, onbegrepen, ongelukkig, depressief  of doelloos?

Relaties die telkens weer stuklopen. Conflicten in werksituaties.  Wil ik dit werk nog wel tot aan mijn pensioen blijven doen? Heb ik wel de juiste studie of de juiste partner gekozen?

Naarmate we ouder worden lijken deze vragen dwingender te worden. Soms zien we dat patronen zich telkens weer herhalen. Hoe komt het dat mij dit telkens weer overkomt?

We willen zo graag “ons Zelf” zijn in het leven en er betekenis aan geven.

We zijn op zoek naar onszelf en onze authenticiteit en hopen dit te ontdekken in de wereld rondom ons. In plaats van naar buiten te kijken is het belangrijk om eerst naar binnen te kijken en onszelf de vraag  te stellen……… ……..Wie ben ik?

Wie naar buiten kijkt, droomt; wie naar  binnen kijkt, wordt wakker. C.G. Jung            

Waarom kiezen voor Jungiaanse analytische therapie?             

Jungiaanse analytische therapie is erop gericht dat u ontdekt wie u ten diepste bent en wat bij u past. Deze vorm van therapie is er niet op gericht iets kwijt te raken, af te leren of bij te leren. In analytische therapie gaat u naar de wortels van uw klacht, om het dáár op te lossen. Niet het symptoom, maar de oorsprong staat centraal. Analytische therapie werkt direct in op het on(der)bewuste van de mens en is daardoor zeer effectief.

Snelheid versus kwaliteit

Snelle oplossingen geven vaak even lucht, maar na enige tijd keert het probleem toch weer terug in dezelfde of een andere vorm. Mensen die kiezen voor een analytisch therapeut zijn op zoek naar blijvende oplossingen.
De aanleiding om in therapie te gaan kan een meer algemene klacht zijn (bijvoorbeeld gebrek aan levensvreugde of een onzeker zelfbeeld), maar het kan ook een specifiek probleem of aandoening betreffen. Analytische therapie is geschikt voor iedereen die samen met een therapeut een zoektocht wil starten naar de eigen diepere drijfveren en aansturende patronen in het bewuste én on(der)bewuste.

Aanleidingen kunnen zijn:                                                                                                                

• depressie
• angst
• piekeren en slaapproblemen
• een zingevingvraagstuk
• psychosociale problemen
• relatieproblemen
• rouwverwerking
• burn-out
• stemmingsklachten

Een belangrijk uitgangspunt van de Jungiaanse analytische psychologie is dat ieder mens er naar streeft dié persoon te worden die hij werkelijk is en dat te doen wat hij werkelijk wil. Niet alleen verdrongen ervaringen worden behandeld, maar ook waarom ú dit nu juist overkomt en wat dit  u wil zeggen.

IN DE JUNGIAANSE ANALYTISCHE THERAPIE STAAN DE BELEVINGSWERELD EN DE AANSTURING VAN HET ON(DER)BEWUSTE CENTRAAL